Portfolio > Places to Hide a Body

Katahdin Gas Station
Katahdin Gas Station
Toner on canvas, summit of Mt. Katahdin (pink granite)
29"x26"x2"
2012